Aquality
Industrie
  • nl
  • en

Ketelwaterbehandeling

In stoomketels wordt stoom geproduceerd door onder verhoogde druk en temperatuur water te verdampen. Doordat alleen zuiver water verdampt neemt de concentratie zouten in het achterblijvende ketelwater sterk toe wat kan leiden tot corrosie en afzettingen.

Afzettingen van bijvoorbeeld hardheidszouten (ketelsteen) leiden tot een verlies van warmteoverdracht en kan corrosie onder de afzettingen veroorzaken. Ook kan ketelsteen lekkage van de vlampijpen tot gevolg hebben door oververhitting. Tevens kan corrosie ontstaan door o.a. een (te) hoog chloridegehalte in het ketelwater door een (te) hoge indikking.

Een ander veelvoorkomend probleem in stoomketels is zuurstofcorrosie (pitting). Om alle bovenstaande problemen tegen te gaan wordt ketelwaterbehandeling toegepast bestaande uit een goede watervoorbehandeling (ontharden en ontgassen) en het doseren van een ketelwaterbehandelingsproduct voor o.a. de binding van resthardheid, zuurstof en koolstofdioxide (koolstofdioxide veroorzaakt koolzuurcorrosie in het condensaatnet).

Aquality heeft de beschikking over een breed assortiment ketelwaterbehandelingsproducten. Voor elke situatie, afhankelijk van het type stoomketel, soort suppletiewater, aanwezige materialen en wandtemperaturen zal een keuze gemaakt worden voor de meest geschikte en economische behandeling.