Aquality
Industrie
  • nl
  • en

Koelwaterbehandeling

Een koeltorensysteem haalt zijn koeling uit het verdampen van water wat erg veel energie(warmte) onttrekt aan het recirculerende koelwater. Doordat alleen zuiver water verdampt neemt de concentratie zouten in het achterblijvende koelwater toe wat kan leiden tot corrosie en afzettingen.

Afzettingen van bijvoorbeeld hardheidszouten hebben een verlies van warmte-overdracht tot gevolg en kan corrosie onder de afzettingen veroorzaken. Verder kunnen er biologische problemen ontstaan in het koelwater van koeltorensystemen doordat er veelal een ideale temperatuur heerst (20 tot 30 gr. C) en er volop voedingsstoffen voor bacteriën aanwezig zijn in de vorm van organisch- en anorganisch materiaal.

Aquality heeft de beschikking over een breed assortiment koelwaterbehandelingsproducten. Voor elke situatie, afhankelijk van het type koelsysteem, soort suppletiewater, aanwezige materialen en wandtemperaturen zal een keuze gemaakt worden voor de meest geschikte en economische behandeling.