Aquality
Industrie
  • nl
  • en

Voedingsmiddelenindustrie

Bij de conservering van voedingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van sterilisatie- of pasteurisatiesystemen. Tijdens het sterilisatieproces ontstaan in het processysteem temperaturen van 110°C tot 135°C.

Bij pasteurisatie van producten wordt een temperatuursbereik van 63°C tot 100°C gehanteerd. Pasteurisatie als microbiologische conserveringsmethode werkt voor voedingsmiddelen die een pH,4,5 hebben en houden. Bij een dergelijke pH kunnen sporen niet ontkiemen. Als medium voor pasteurisatieprocessen wordt gebruik gemaakt van water; bij sterilisaties wordt stoom of een combinatie van water, lucht en of stoom toegepast.

Doel van sterilisatie is het doden van alle hitte-resistente sporen ter voorkoming van bederf van het voedingsproduct. Aan het gebruik van water bij verhoogde temperatuur, kleven een aantal problemen, zoals kalkafzetting, corrosie en microbiologische vervuiling van het processysteem en de geconserveerde producten.

Als consultant op het gebied van water voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft Aquality veel ervaring opgebouwd met het oplossen van de problemen, die op kunnen treden bij de toepassing van water of stoom toegepast als verwarmings- of koelmedium.