Aquality
maritiem
  • nl
  • en

Brandstofbehandeling

De internationale zeescheepvaart verbrandt jaarlijks meer dan 175 miljoen ton residuale brandstof (HFO), maar de kwaliteit van maritieme brandstof (raffinaderij residuen) is de laatste jaren sterk verslechterd.

Dit is voornamelijk het gevolg van de introductie van secundaire raffinagemethoden en in het bijzonder de steeds verder geïntensiveerde viscositeitbrekende processen om aan de toenemende vraag naar automobiel- en luchtvaartbrandstoffen te kunnen voldoen.

Aquality is agent van Innospec Marine & Power Specialties voor de Benelux.