Aquality BV
Aquality
Experts in water and fuel treatment
  • nl
  • en

Nieuws

Succesvolle handelsmissie cruisemarkt

Aquality heeft deelgenomen aan een handelsmissie van NMT (Netherlands Maritime Technoly) gericht op cruise rederijen.

Zie het bericht incl. video van NMT

CLP, veranderingen in etikettering

Vanaf juni 2015 moeten alle nieuw geproduceerde chemische producten voorzien worden van zogeheten CLP etikettering. Uw voorraden moeten uiterlijk juni 2017 voorzien zijn van CLP. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om de etikettering van chemische stoffen wereldwijd te standaardiseren.

Gevolgen
CLP heeft voor onze gehele branche gevolgen. Omdat grenswaardes verschuiven zal een product eerder voorzien moeten worden van gevaarsymbolen. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat uw product voorheen geen symbool had en nu het symbool ‘waarschuwing’ of zelfs ‘gevaar’ krijgt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de voorzorgsmaatregelen die de gebruikers van deze producten moeten nemen maar ook voor het transport, opslag en KAM beleid.

Nieuwe etiketten en nieuwe veiligheidsinformatiebladen
Al onze nieuw geproduceerde producten worden voorzien van een etiket volgens de nieuwe CLP regeling. De gevaarsymbolen staan hierbij niet meer in een oranje vlak, maar zijn vervangen door nieuwe gevaarsymbolen in een rood omrande ruit. Ook de oude R- en S-zinnen zijn vervangen door H- en P-gevarenaanduidingen, zie onderstaande etiket-voorbeelden.

“Oude” etikettering volgens Richtlijn: 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

“Oude” etikettering volgens Richtlijn: 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Nieuwe CLP-etikettering met de nieuwe indeling volgens Verordening:   (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nieuwe CLP-etikettering met de nieuwe indeling volgens Verordening: (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Vanaf 1 juni 2015 zullen voor al onze producten nieuwe veiligheidsinformatiebladen (MSDS) beschikbaar zijn conform de nieuwe CLP regelgeving